Κύρια σημεία της αειφορίας

Κύρια σημεία της αειφορίας

Ο κόσμος αντιμετωπίζει ολοένα και πιο περίπλοκες προκλήσεις αειφορίας. Η υπέρβασή τους δεν είναι πλέον σημαντική φιλοδοξία, είναι επιτακτική ανάγκη. Στην Tarkett, δεσμευόμαστε για μια βιώσιμη, κυκλική οικονομία που δημιουργεί αξία για όλους, κλείνοντας το κύκλο των αποβλήτων, διατηρώντας τους φυσικούς πόρους και μειώνοντας τον αντίκτυπό μας στην κλιματική αλλαγή.

Διαβάστε 1 ιστορίες αειφορορίας
Προώθηση της διαφάνειας μέσω των υγειονομικών δηλώσεων υλικών
Προώθηση της διαφάνειας μέσω των υγειονομικών δηλώσεων υλικών

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προωθούμε τη διαφάνεια των υλικών με τις υγειονομικές δηλώσεις μας για να προσφέρουμε πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη σύνθεση των προϊόντων μας.