Προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πράσινο εργοστάσιο παραγωγής linoleum

Προώθηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πράσινο εργοστάσιο παραγωγής linoleum

Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν ένα σύνολο 17 στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 2015. Κάθε ένας από αυτούς τους στόχους παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρήσεις για το πώς να συμβάλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη, ενώ παράλληλα να παραμένουν κερδοφόρες. Ακολοθυούν μερικοί τρόποι με τους οποίους η Tarkett ενεργεί στο 'πράσινο' εργοστάσιο παραγωγής linoleum στο Narni της Ιταλίας για να προωθήσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πράσινο εργοστάσιο παραγωγής linoleum στο Narni είναι ένα μείγμα κληρονομιάς και καινοτομίας

Το linoleum της Tarkett παρέγεται στο εργοστάσιο μας στο Narni της Ιταλίας από το 1898. Ιστορικά, η στρατηγική θέση του Narni με θέα σε ένα στενό φαράγγι στον ποταμό Nera οδήγησε τους Ρωμαίους να τον ενισχύσουν ως μέρος της αρχαίας Flaminia. Στα τέλη του 19ου αιώνα, η παρουσία σιδηροδρόμου μαζί με νερό από τον Nera, το εύφορο έδαφος για την καλλιέργεια λίνου και η θέση της πόλης στο γεωγραφικό κέντρο της Ιταλίας το καθιστούσαν ιδανικό για την κατασκευή λινοτάπητα.

Χτίστηκε το 1889 και στη συνέχεια το εργοστάσιο αποκτήθηκε από τον Giovan Battista Pirelli και το 1898 έγινε το Società Italiana del Linoleum. Ο όμιλος Sommer απέκτησε το εργοστάσιο το 1987 και συγχωνεύθηκε με την Tarkett το 1997. Η Tarkett βελτιώνει τις παραγωγικές διαδικασίες και καινοτομεί από τότε για να καταστεί  ως ένα 'πράσινο' εργοστάσιο που συνεχώς προσπαθεί να κάνει τις διαδικασίες παραγωγής ακόμη πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Η αποτελεσματικότητα της παραγωγής και η ποιότητα των προϊόντων βελτιώνονται συνεχώς. Σήμερα, το εργοστάσιο είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 (Σύστημα Ποιότητας) και διαθέτει σημαντικές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις όπως το ISO 14067 (Αέρια θερμοκηπίων - Αποτύπωμα άνθρακα των προϊόντων), ISO 50001 (Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας), ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), OHSAS 18001 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας) και SA 8000 (Κοινωνική Ευθύνη).

Οι ομάδες μας στο εργοστάσιο του Narni αναλαμβάνουν βιώσιμες πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς.

Παραγωγή με καλά υλικά

Η συνεργασία με τους τοπικούς αγρότες επέτρεψε την καλλιέργεια τοπικών λιναρόσπορων σε γειτονικά χωράφια στο Narni. Ένας από τους στόχους του εργοστασίου για το εγγύς μέλλον είναι η συνεργασία με τους τοπικούς αγρότες προκειμένου να επεκταθεί η τοπική παραγωγή λιναρόσπορου και έτσι να μειωθεί το αποτύπωμα άνθρακα με τη χρήση περισσότερων τοπικών πρώτων υλών.

Οι τοπικές καλλιέργειες εκτελούνται με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων. Η συμπίεση των σπόρων και η επακόλουθη παραγωγή λιναρόσπορου, με τις τεχνικές προδιαγραφές που είναι κατάλληλες για την παραγωγή δαπέδων, πραγματοποιούνται από τοπικές εταιρείες.

Παραγωγή και παράλληλα φροντίδα για τον άνθρωπο

Η γραμμή ανάμειξης

 • Στο Narni, οι πρώτες ύλες που χειρίζεται το προσωπικό κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας σχετίζονται με ασφαλή υλικά. Πληρούν ή υπερβαίνουν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα και προέρχονται από ειδικευμένους και βιώσιμους προμηθευτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τα ασφαλή υλικά, διαβάστε το άρθρο 33 των κανονισμών REACH (Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης EC1907 / 2006).
 • Υπάρχει συνεχής αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών. Το 94% των υλικών είναι φυσικό, το 78% είναι ανανεώσιμο, το 100% είναι ανακυκλώσιμο. Αυτή η πτυχή συμβάλλει στην ευημερία και την υγεία των ανθρώπων που εργάζονται στη γραμμή ανάμειξης.
   

Μείωση των οργανικών πτητικών ενώσεων

 • Έχουν εγκατασταθεί τρεις μετα-καυστήρες για την εξάλειψη των πτητικών εκπομπών.
 • Περισσότερο από το 95% των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) έχουν μειωθεί, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις στην υγεία του προσωπικού.

Χρησιμοποιώντας υπεύθυνους πόρους

Διάφορα είδη εξοπλισμού έχουν εγκατασταθεί στο εργοστάσιο για τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και επίσης έχουν θετικό αντίκτυπο στη διαδικασία παραγωγής.

 • Το εργοστάσιο έχει εξοπλιστεί με τρεις εναλλακτές θερμότητας για την ανάκτηση της θερμότητας από την οξείδωση μετά την καύση, τη γραμμή κοπής μετά την καύση και τις εκπομπές του λέβητα αερίου. Αυτό επέτρεψε τη μείωση της κατανάλωσης αερίου κατά - 804782 m³ / έτος.
 • Μια συσκευή ξήρανσης του αέρα θερμαίνει και αφαιρεί την υγρασία του αέρα μέσα στους φούρνους. Αυτό το σύστημα επεκτείνεται σε περισσότερους φούρνους και επιτρέπει:
  - μείωση του χρόνου για την επεξεργασία του linoleum κατά 7 ημέρες
  - μείωση της κατανάλωσης αερίου του φούρνου κατά -59136 m³ / έτος
  - μείωση των εκπομπών CO2 κατά - 117 τόνους / έτος
 • Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θερμικής επεξεργασίας, τα απόβλητα, τα απορρίμματα επεξεργασίας και τα προϊόντα τελικού προϊόντος εισέρχονται σε βιολογικό ή τεχνικό κύκλο. Ο κλειστός κύκλος που εφαρμόσαμε επιτρέπει την ανάκτηση της πάστας από λινέλαιο καθώς και της γιούτας και των σκονών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν τις παρθένες πρώτες ύλες. Κανένα απόβλητο παραγωγής δεν πηγαίνει σε χώρο υγειονομικής ταφής.
 • Έχει εγκατασταθεί λέβητας βιομάζας: τροφοδοτείται με εσωτερικές βιομάζες και όταν βράζει παράγει ζεστό νερό για τη θέρμανση των φούρνων. Ο λέβητας βιομάζας επιτρέπει:
  - Μείωση της κατανάλωσης των αερίων του φούρνου κατά- 278540 m³/year
  - Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 552 τόνους / έτος
 • Ο ανατολικός φούρνος είναι θερμομονωμένος για να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση του εργοστασίου. Η μόνωση επεκτείνεται σε όλους τους άλλους φούρνους. Η μόνωση επιτρέπει:
  - Μείωση της κατανάλωσης των αερίων του φούρνου κατά-–106000 m³/year
  - Μείωση των εκπομπών CO2 κατά - 215 τόνους / έτος
  - Μείωση της επεξεργασίας του linoleum κατά 2 ημέρες ανά φούρνο
 • Το σύστημα Trigeneration αφορά την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης από μία μόνο συσκευή (κινητήρας αερίου). Με την ψύξη των καυσαερίων του κινητήρα, είναι δυνατόν να ληφθεί θερμότητα υψηλής θερμοκρασίας που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υπερθερμανθέντος νερού για τη διαδικασία σκλήρυνσης σε φούρνους. Η θερμότητα που ανακτάται από το κύκλωμα ψύξης του κινητήρα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού. Αυτό το υγρό τροφοδοτεί μια μονάδα ψύξης απορρόφησης για την παραγωγή κρύου νερού στους 17 ° C. Αυτό μπορεί να έχει: - Υψηλότερη απόδοση της παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας - Μείωση των εκπομπών CO2 (- 184 τόνοι / έτος)
 • Το Τμήμα Ανακύκλωσης ανακτά τα απόβληττα μετά την παραγωγή και μετά την εγκατάσταση. Χάρη σε αυτή τη δράση, τα απόβληττα έχουν μειωθεί κατά 70% έναντι του 2007 και 1.600.000 κιλά σκόνης linoleum επαναχρησιμοποιούνται στη διαδικασία και αντικαθιστούν έτσι τις παρθένες πρώτες ύλες
 • Τρεις κύκλοι κλειστού νερού έχουν τοποθετηθεί στο τμήμα οξείδωσης, στη γραμμή κοπής και στη γραμμή ανάμιξης. Χάρη σ 'αυτούς τους κλειστούς κύκλους, το 100% του βιομηχανικού νερού που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής ανακυκλώνεται ή επαναχρησιμοποιείται.
 • Ένας εξατμιστής ανακτά τη συμπύκνωση που προέρχεται από τους συμπιεστές. Ο κύκλος κλειστού νερού επιτρέπει την ανάκτηση του νερού από τον εξατμιστή για χρήση στον καθαρισμό του οξειδωτή. Συνολικά, ο εξοπλισμός αυτός έχει μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 80.000.000 λίτρα / έτος.
 • Η οροφή του κτιρίου που στεγάζει το τεχνικό γραφείο και το εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης είναι εξοπλισμένα με φωτοβολταϊκό σύστημα. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στο κτίριο μειώθηκε κατά 65.000 kWh / έτος και οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά -29 τόνους / έτος.
 •  Ένα γεωθερμικό σύστημα έχει κατασκευαστεί για να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα θέρμανση και ψύξη του κτιρίου γραφείων. Το σύστημα αυτό συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών CO2 κατά -124 τόνους / έτος και στη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά - 61806 m³ / έτος.
 • Η διαδικασία ανάκτησης του νερού της βροχής οργανώθηκε στην καλυμμένη περιοχή (26.190 m²) του εργοστασίου. Αυτό έχει άμεση επίδραση στην έλλειψη "γλυκού νερού" επειδή χρησιμοποιείται λιγότερο "πόσιμο νερό" στη διαδικασία παραγωγής επειδή αντικαθίσταται από νερό βροχής. Η ανάκτηση βροχόπτωσης λειτουργεί επίσης ανασταλτικά στην υπερφόρτωση των δικτύων αποχέτευσης σε περίπτωση έντονων βροχών.

  This is what we are currently doing in our Green Factory to make linoleum floorings that are sustainable for people making them as well as people walking and living on them. Αυτές είναι οι ενέργειες με τις οποίες κατασκευάζουμε linoleum δάπεδα που είναι βιώσιμα για τους ανθρώπους που τα κατασκευάζουν καθώς και για τους ανθρώπους που περπατούν και ζουν πάνω τους.


Οι στόχοι μας για το 2020; 

- Διπλασιασμό του όγκου των συλλεγέντων linoleum μετά την εγκατάσταση ή μετά τη χρήση σε σχέση με το 2010

- Διατήρηση σε ποσοστό 100% του ανακυκλωμένου βιομηχανικού νερού (κλειστός βρόχος)

- Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60% έναντι του 2010 - μείωση κατά 28% της κατανάλωσης ενέργειας (KWh / m²) έναντι του 2010

Ενδιαφέρεστε για τις πρωτοβουλίες μας στο Εργοστάσιο Linoleum Narni;