Κάνοντας το καλό μαζί

Κάνοντας το καλό μαζί

Στην Tarkett πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά στους ανθρώπους και τον πλανήτη. Εργαζόμαστε σκληρά για να δημιουργήσουμε υψηλής ποιότητας, βιώσιμα δάπεδα για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε περισσότερο υγιεινούς και φιλικούς προς τον άνθρωπο χώρους.

Ακούμε τις ανάγκες των πελατών μας και συνεργαζόμαστε με όλα τα μέρη για να σχεδιάσουμε προϊόντα τα οποία προσφέρουν βέλτιστη απόδοση, προωθούν την ευημερία και σέβονται τους φυσικούς πόρους.

“Δεσμευόμαστε να υπηρετούμε τους πελάτες μας μέσω της καινοτομίας  και της αφοσίωσης στην μακροχρόνια βιωσιμότητα. Η καθημερινή μας μέριμνα - από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης έως τις ομάδες που εξυπηρετούν τους πελάτες - είναι να συνδυάζουμε την εξειδίκευση μας για να δημιουργούμε υγιεινούς χώρους φιλικούς προς τον άνθρωπο. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η διαφύλαξη των πεπερασμένων φυσικών πόρων είναι επιτακτική ανάγκη. Σας προσκαλούμε να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας για να αναπτύξουμε την κυκλική οικονομία μέσω της εντατικοποίησης του προγράμματος ανάκτησης μας ReStart®.”

Fabrice Barthélemy, CEO Tarkett EMEA και LATAM

Σχεδιασμός για τη ζωή μέσω του βιώσιμου σχεδιασμού

Σχεδιάζουμε για τη ζωή. Οι άνθρωποι ξοδεύουν 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους. Σας βοηθάμε να δημιουργήσετε πιο υγιεινούς, ασφαλείς και φιλικούς προς τον άνθρωπο εσωτερικούς χώρους, σχεδιάζοντας υψηλής ποιότητας, βιώσιμα προϊόντα. Συγκεκριμένα, βελτιώνοντας συνεχώς τα στοιχεία τυων προϊόντων μας που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον, επιλέγουμε υλικά τα οποία μπορούν να ανακτηθούν, να ανακυκλωθούν και να μεταμορφωθούν σε νεά προϊόντα. Μέσω του σχεδιασμού που βασίζεται στις αρχές Cradle to Cradle®, δημιουργούμε προϊόντα τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων και μάχονται την κλιματική αλλαγή.

Κλείνοντας τον κύκλο ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας

Κλείνουμε τον κύκλο. Με το πρόγραμμα ανάκτησης ReStart, σας βοηθάμε να διαχειριστείτε απτελεσματικά τα απόβλητα των υλικών δαπέδου ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ανακυκλώνουμε τα υπολλείματα και τα απόβλητα από την παραγωγή μας, μεταμορφώνοντας τα σε νέα, ποιοτικά προϊόντα. Με αυτό τον τρόπο, κλείνουμε τον κύκλο και συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία.

Προωθώντας τη συνεργασία με τους συνεργάτες μας

Οδηγούμε τη συνεργασία. Οι προκλήσεις της αειφορίας απαιτούν τη συνεργασία στο σύνολο της βιομηχανίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παροτρύνουμε τους πελάτες μας και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να εργαστούν μαζί μας προς μια θετική αλλαγή. Επιπρόσθετα, επικοινωνούμε την πρόοδο μας σχετικά με την αειφορία με διαφάνεια και σας παρέχουμε ξεκάθαρες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις φιλοδοξίες μας. Ας εκμεταλλευτούμε όλο μαζί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την κυκλική οικονομία και ας δώσουμε στα απόβλητα νέα ζωή μέσω του προγράμματος ReStart®.