Το white paper της Tarkett για το νοσοκομείο του μέλλοντος

Οι προκλήσεις του νοσοκομείου του μέλλοντος

White Paper

Κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με το νοσοκομείο του μέλλοντος

Η κατανόηση των ανθρώπινων αναγκών βρίσκεται στο επίκεντρο σε ότι κάνουμε. Είναι η βάση της προσέγγιση μας που αναφέρουμε ως 'Human-Conscious Design'. Παρατηρήσαμε ότι η κρίση COVID-19 επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης και αποφασίσαμε να το διερευνήσουμε σε βάθος. Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε τα ευρήματά μας από το νέο μας white paper με τίτλο Το νοσοκομείο του μέλλοντος. Προκλήσεις και διακυβεύματα. Αυτή η εργασία εξετάζει τις ανθρώπινες, υλικοτεχνικές και τεχνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοσοκομεία και προτείνει κάποιες καινοτόμες ιδέες όπως τις οραματίζεται μια διεθνής ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα της υγείας.

Τα νοσοκομεία του μέλλοντος πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικά, βιώσιμα και ανθρωποκεντρικά. Το white paper περιλαμβάνει τους τρεις πυλώνες που διαμορφώνουν μια θετική εμπειρία ασθενούς: βελτίωση της πρόσβασης στη φροντίδα, ενδυνάμωση των ασθενών και των οικογενειών τους και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και του προσωπικού. Οι εξελίξεις στο σχεδιασμό των νοσοκομείων μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτού, όπως και οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση.

Και ένα πράγμα είναι σίγουρο: τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων. Για την αποτελεσματική διαχείριση των πραγματικών προκλήσεων των επόμενων δεκαετιών, όλοι όσοι συμμετέχουν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να συνεργαστούν. Σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων, η Tarkett προσέγγισε εμπειρογνώμονες από το σύνολο του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για να ερευνήσει και να αναλύσει τα δεδομένα που σχετίζονται με το νοσοκομείο του μέλλοντος και να εκπονήσει αυτό το white paper.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για αυτό το white paper ήταν απλή: μετά από μια εκτενή ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με το θέμα, συγκεντρώσαμε αξιοσέβαστους και διακεκριμένους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο με ένα ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα της υγείας και των νοσοκομείων για να διεξάγουμε σε βάθος ποιοτικές συνεντεύξεις. Μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε ένωσε αυτά τα έμπειρα μυαλά και βοήθησε στην αποκρυστάλλωση ενός οράματος για το μέλλον των νοσοκομείων. Το white paper αυτό λοιπόν είναι η σύνθεση όλων όσων μάθαμε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το white paper του νοσοκομείου του μέλλοντος είναι το προϊόν συνεργασίας μεταξύ διεθνών εμπειρογνωμόνων με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Προσφέρει μοναδική διεπιστημονική προοπτική για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί το νοσοκομείο του μέλλοντος, λαμβάνοντας όλα τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις πρόσφατες κρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πανδημίας, και προχωρώντας προς μια πιο ήπια, πιο αποτελεσματική προσέγγιση. Οι συντελεστές του white paper προέρχονται από διαφορετικά αλλά αλληλένδετα πεδία, από το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική του νοσοκομείου έως την ιατρική συμβουλευτική και θεραπεία, διασπώντας τα σιλό μεταξύ αυτών των συχνά διαχωρισμένων ειδικοτήτων. Ήταν απαραίτητο για τη δημιουργία αυτoύ του white paper να μελετήσουμε το ερώτημα από όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές οπτικές γωνίες, έτσι ώστε οι συστάσεις που προέκυψαν να αντιπροσωπεύουν το ευρύ φάσμα πεδίων ενδιαφέροντος στο παιχνίδι.

HEALTHCARE WHITEPAPER Collaboration

Κάνετε λήψη του δωρεάν white paper
Το Νοσοκομείο του Μέλλοντος: Προκλήσεις και διακυβεύματα.

ΚΥΡΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

Βελτίωση της πρόσβασης στη φροντίδα

• Η γήρανση, η αύξηση του πληθυσμού και οι χρόνιες ασθένειες ασκούν πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης
• Η τρέχουσα πανδημία έχει επισημάνει τις δυσλειτουργίες στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης
• Η πρόσβαση στη φροντίδα είναι μια πρόκληση για τα επόμενα χρόνια
• Η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης που σχετίζεται με την πανδημία μπορεί να διευκολύνει την πρόσβαση στη φροντίδα
• Η κινητικότητα εντός του νοσοκομείου και το δομημένο περιβάλλον αποτελούν βασικούς παράγοντες για την πρόσβαση στη φροντίδα

Ενδυνάμωση των ασθενών και του προσωπικού

• Οι ασθενείς, τα μέλη της οικογένειας και το ιατρικό προσωπικό πρέπει να συν-δημιουργήσουν το ταξίδι του ασθενούς
• Για πολλούς ασθενείς, είναι απαραίτητη η διαφάνεια 
• Η επικοινωνία ασθενούς-φροντιστή είναι ένας πυλώνας διαφάνειας
• Η τηλεϊατρική και η κατ 'οίκον φροντίδα  καθίστανται όλο και πιο σημαντικά για τους ασθενείς

 

 

 

Δημιουργία ποιότητας ζωής σε ιατρικές εγκαταστάσεις

• Τα συναισθηματικά ζητήματα και ο έλεγχος του θεραπευτικού περιβάλλοντος είναι καθοριστικοί παράγοντες της ποιότητας ζωής στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
• Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της επαγγελματικής ζωής των φροντιστών μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία των ασθενών
• Η άνεση και η ξεκούραση του φροντιστή είναι σημαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψη

 

 

Διασφάλιση της συνέχειας της υπηρεσίας ανεξάρτητα από το πλαίσιο "υγειονομική περίθαλψη"

• Η συνέχεια της φροντίδας αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας στην εμπειρία του ασθενούς
• Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων είναι μια σημαντική πρόκληση για τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
• Η ευελιξία των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης φαίνεται να είναι ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για τις ανάγκες έκτακτης ανάγκης

 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού

• Ένα έξυπνο περιβάλλον διαβίωσης θα μπορούσε να βελτιώσει την εμπειρία του ασθενούς
• Το BIM είναι ένα πραγματικό πλεονέκτημα για ευκολότερη συντήρηση του δομημένου περιβάλλοντος και βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών
• Η ψηφιοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος συμβάλλει στη βιωσιμότητα

 

Βιώσιμη ανάπτυξη στην υγειονομική περίθαλψη

• Οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης είναι υπεύθυνες για σημαντικές εκπομπές άνθρακα
• Η μείωση της χρήσης ενέργειας και η βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων είναι άμεσες δράσεις που βοηθούν στον έλεγχο του αποτυπώματος άνθρακα των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
• Η μείωση της φαρμακευτικής χρήσης και οι σωστά προγραμματισμένες προμήθειες αποτελούν παραδείγματα έμμεσων δράσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
• Οι 'βιώσιμες' διαδρομές φροντίδας θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

 

Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τo white paper; 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Υποστήριξη της κοινότητας υγειονομικής περίθαλψης

Μηχανικοί νοσοκομείων και διευθυντές εγκαταστάσεων, διευθυντές και αρχιτέκτονες, είστε ο πυρήνας όλων αυτών. Είτε χτίζετε, βελτιώνετε ή ανακαινίζετε, ακούτε, συμβιβάζετε και προσπαθείτε να πείσετε. Η προσέγγιση μας γνωστή ως human-conscious design μας βοηθά να σας παρέχουμε δάπεδα και υπηρεσίες που σας επιτρέπουν να προχωρήσετε γρήγορα και με αυτοπεποίθηση και να συγκεντρώσετε την ενέργεια εκείνων που βρίσκονται γύρω σας.

Έλεγχος των λοιμώξεων και δάπεδο

Η κρίση Covid 19 υπογράμμισε τη σημασία των πρωτοκόλλων υγιεινής και καθαρισμού για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού. Έχει επίσης επισημάνει πώς η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων (IPC) είναι απαραίτητα στο περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης για να σταματήσουν οι λοιμώξεις και η μικροβιακή αντοχή.

Μια λύση για κάθε χώρο

Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις. Για αυτό σχεδιάζουμε τις λύσεις δαπέδων υγειονομικής περίθαλψης με γνώμονα τους ασθενείς και το προσωπικό φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις περίθαλψης για απαιτητική χρήση, την ασφάλεια, την άνεση και την ανάγκη του ελέγχου για τον έλεγχο των λοιμώξεων.