Sustainable buildings and green building certifications

Σας βοηθούμε να επιτύχετε πιστοποίηση πράσινου κτιρίου

Τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος κλάδος κατανάλωσης ενέργειας στον κόσμο. Αντιπροσωπεύοντας πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας, αποτελούν εξίσου σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η μετάβαση σε βιώσιμα κτίρια στην εποχή της κλιματικής αλλαγής είναι το κλειδί για την επίτευξη του στόχου του σεναρίου των Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών έως το 2050 και θα πρέπει να δίνεται όλο και περισσότερη έμφαση στα "πράσινα" διαπιστευτήρια ενός κτιρίου.

Τι είναι η πιστοποίηση πράσινου κτιρίου;

Οι πιστοποιήσεις πράσινου κτιρίου είναι ένα σύστημα αξιολόγησης που αναγνωρίζει κτίρια που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και λειτουργούν με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Αυτά τα σχήματα αξιολογούν τα κτίρια με βάση μια ποικιλία κριτηρίων, όπως η ενεργειακή απόδοση, η χρήση νερού, η ποιότητα του περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου, η επιλογή υλικών και η βιωσιμότητα του χώρου.

Βιώσιμα κτίρια κατοικιών

Κύριες πιστοποιήσεις πράσινου κτιρίου

BREEAM

Η BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι πλέον δημοφιλής σε όλο τον κόσμο.

LEED

Η LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) κατέχει την ευρύτερη αναγνώριση και τη μεγαλύτερη βάση χρηστών από όλα τα συστήματα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων

DGNB

Η DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) αποτελεί ένα γερμανικό σύστημα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων που έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση από όταν ξεκίνησε το 2007.

WELL

Η WELL αποτελεί ένα σύστημα πιστοποίησης οικιστικών κτιρίων με έδρα τις ΗΠΑ, που εστιάζει αποκλειστικά στην υγεία και την ευημερία των χρηστών του κτιρίου.

HQE

Η HQE (Haute Qualité Environnementale)αποτελεί ένα γαλλικό σύστημα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων και θεωρείται ένα από τα πλέον αυστηρά και ολοκληρωμένα συστήματα. Χρησιμοποιείται ευρέως στη Γαλλία και σε γαλλόφωνες χώρες

HQM

Η HQM (Home Quality Mark) είναι ένα πρόγραμμα πιστοποίησης πράσινων κτιρίων για σπίτια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος της είναι να παράσχει στους αγοραστές κατοικίας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της βιωσιμότητας, της άνεσης και της υγείας των νέων σπιτιών

Επίτευξη πιστοποίησης πράσινου κτιρίου

Η ενσωμάτωση πιστοποιητικών πράσινου κτιρίου σε ένα δομικό έργο απαιτεί μια σκόπιμη και συστηματική προσέγγιση και κάποια καλή οργάνωση. Το σκεπτικό παρακάτω μπορεί να διαφέρει από τη μια πιστοποίηση στην άλλη, αλλά παρέχει μια ενδιαφέρουσα επισκόπηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε.

 1. Ζητήστε καθοδήγηση από έναν σύμβουλο βιωσιμότητας.
 2. Επιλέξτε τη σωστή πιστοποίηση πράσινου κτιρίου για το έργο σας.
 3. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος βιωσιμότητας θα ξεκινήσει τη διαδικασία πιστοποίησης.
 4. Συγκεντρώστε μια ομάδα επαγγελματιών έργου για να διασφαλίσετε ότι όλοι γνωρίζουν τους στόχους και τους στόχους του έργου.
 5. Αναπτύξτε ένα σχέδιο βιωσιμότητας/σύνδεση που περιγράφει τα βήματα που θα κάνετε για να ανταποκριθείτε στα κριτήρια της πιστοποίησης του επιλεγμένου πράσινου κτιρίου.
 6. Αναθέστε το έργο σας να ελεγχθεί από έναν σύμβουλο βιωσιμότητας στο τέλος κάθε σταδίου.
 7. Για τις περισσότερες πιστοποιήσεις, το πρώτο πιστοποιητικό παραδίδεται στο τέλος της φάσης σχεδιασμού.
 8. Κατά το στάδιο της κατασκευής, εφαρμόστε βιώσιμες κατασκευαστικές πρακτικές.
 9. Στο τέλος της φάσης κατασκευής παραδίδεται το τελικό πιστοποιητικό.
 10. Μόλις παραδοθεί το κτίριο, ενδέχεται να επιδιωχθούν άλλοι τύποι πιστοποιήσεων που καλύπτουν το στάδιο της χρήσης.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λήψη της πιστοποίησης πράσινου κτιρίου μπορεί να ποικίλλει. Τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με τη Φάση Σχεδιασμού συνήθως αποκτώνται μερικούς μήνες μετά το πέρας της Φάσης Σχεδιασμού. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά Φάσης Κατασκευής, μπορούν να αποκτηθούν μερικούς μήνες μετά την παράδοση του κτιρίου.

Sustainable commercial buildings

Πως συνεισφέρουν τα δάπεδα της Tarkett

 Το δάπεδο παίζει σημαντικό ρόλο στην πιστοποίηση του πράσινου κτιρίου, επειδή αποτελεί σημαντικό μέρος του εσωτερικού του κτιρίου. Το δάπεδο Tarkett μπορεί να συμβάλει στην πιστοποίηση:

 • Μείωση απορριμμάτων μέσω του προγράμματος ReStart, το οποίο προωθεί την ανακύκλωση πλακιδίων μοκέτας, λινέλαιο ή βινυλίου*. Αυτό σημαίνει λιγότερα απόβλητα για υγειονομική ταφή ή αποτέφρωση και λιγότερες εκπομπές άνθρακα.
 • Η χρήση βιώσιμων συστατικών που είναι ανακυκλωμένα, ανανεώσιμα ή βιολογικής πηγής.
 • Καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων μέσω προϊόντων με χαμηλές έως εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές από πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και φορμαλδεΰδη και βελτιωμένη ακουστική και οπτική άνεση. Η επιλογή βιώσιμου δαπέδου Tarkett και η τήρηση βέλτιστων πρακτικών μπορούν να συμβάλουν στη συνολική βιωσιμότητα ενός κτιρίου και στην πιστοποίηση πράσινων κτιρίων.

*Ομοιογενή δάπεδα (μετά το 2011), iD Square (μετά το-2018), συλλογές LVT Click , Ετερογενή vinyl ρολά ελεύθερη τοποθέτησης και vinyl ρολά (εγκατάσταση χωρίς κόλλα σε επιφάνειες μικρότερες των 50 m2).

 

Person working in an open space office fitted with carpet tiles
open plan office fitted with carpet tiles

Κάρτες πράσινων κτιρίων της Tarkett

Οι κάρτες πράσινων κτιρίων της Tarkett συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με την ανακυκλωσιμότητα, τις εκπομπές VOC και φορμαλδεΰδης και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα των κύριων προϊόντων μας, μαζί με την πιθανή συμβολή τους στην πιστοποίηση πράσινων κτιρίων. Αυτά τα δεδομένα σχετίζονται με τα ακόλουθα συστήματα πιστοποίησης: BREEAM, LEED, DGNB, WELL, SKA Rating, HQE, Greenstar, MILJO, NF HABITAT HQE και HQM.

 

.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κάρτες πράσινων κτιρίων της Tarkett  και να τις αξιοποιήσετε στο έπακρο, ανατρέξτε στο έγγραφο των επεξηγήσεων μας που καθοδηγεί τη συμβολή των δαπέδων μας στις πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων.

Σχετικά άρθρα

Αναζητείτε κυκλικά προϊόντα;

Η Circular Selection συγκεντρώνει συλλογές που είναι οικολογικά σχεδιασμένες με γνώμονα την κυκλικότητα και την ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Θέλετε να υπολογίσετε το αποτύπωμα άνθρακα;

Calculate your footprint with our carbon calculator and see how you can reduce it with recycling.

Πιστέψτε αυτό που αποδεικνύουμε.

Ο ισχυρισμός ότι χρησιμοποιούνται ''καλά υλικά'' είναι ένα πράγμα. Το να αποδεικνύεις ότι το κάνεις είναι άλλο. Πλήρης διαφάνεια από εμάς, ηρεμία για εσάς.